Tietosuoja­seloste

Tämä on Ellen Kivistö Productionin henkilötietolain (10 § ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu: 20.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Ellen Kivistö Production, y-tunnus: 2664892-1.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Ellen Kivistö
info@ellenkivisto.com

3. Rekisterin nimi
Ellen Kivistö Productionin asiakasrekisteri. Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Ellen Kivistö Productionin asiakasrekisteriä ylläpidetään laskutusta sekä muita hallinnollisia tarkoituksia varten.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää jokaisen asiakkaan etu- ja sukunimen, kotiosoitteen, puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen ja henkilötunnuksen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkaalta tai alaikäisen asiakkaan huoltajalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Ellen Kivistö Production käyttää asiakastietoja asiakasviestintään, kirjallisiin toimeksiantosopimuksiin, Isolta Arkhimedeksen kautta tapahtuvaan laskutukseen, Pixieset Media Inc:n tarjoamaan nettigalleriaan, fyysisten tuotteiden lähettämiseen Posti Groupin ja Matkahuolto Oy:n kautta, WordPressin ja Google LLC:n tarjoamiin lomakkeisiin sekä Tili Sydwest Oy:n kautta tapahtuvaan kirjanpitoon. Asiakastietoja luovutetaan vain edellä mainittuihin tarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Katso kohta nro 7.

9. Rekisterin tietosuojaa koskevat periaatteet
ATK-rekisteri: Tietoja säilytetään Ellen Kivistö Productionin työtietokoneella ja ulkoisilla kovalevyillä. Tietokoneeseen tallennettu materiaali on suojattu salasanalla. Ulkoiset kovalevyt säilytetään lukitussa tilassa. Varmuuskopiot tallennetaan pilvipalveluun. Pilvipalveluun tallennetut tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä – myös lähettämisen ja lataamisen aikana.

10. Tarkastusoikeus
Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia niihin oikaisua tai täydennystä. Korjaus- tai muutosvaatimukset on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tietojen oikaisua
Katso kohta nro 10.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus vaatia häntä koskevien tietojen poistamista. Vaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.