Tietosuoja

Tämä on Ellen Kivistö Productionin henkilötietolain (10 § ja 24 §) sekä EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu: 20.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

Ellen Kivistö Production, y-tunnus: 2664892-1.

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Ellen Kivistö, info@ellenkivisto.com.

3. Rekisterin nimi

Ellen Kivistö Productionin asiakasrekisteri. Henkilötietojen käsittelyssä voidaan käyttää ulkopuolisia palveluntarjoajia.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Ellen Kivistö Productionin asiakasrekisteriä ylläpidetään laskutusta sekä muita hallinnollisia tarkoituksia varten.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää jokaisen asiakkaan etu- ja sukunimen, kotiosoitteen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan asiakkaalta tai alaikäisen asiakkaan huoltajalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Ellen Kivistö Production käyttää asiakastietoja asiakasviestintään, sopimuksiin, laskutukseen, toimituksiin, lomakkeisiin ja kirjanpitoon. Asiakastietoja luovutetaan vain edellä mainittuihin tarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Katso kohta nro 7.

9. Rekisterin tietosuojaa koskevat periaatteet

ATK-rekisteri: Tietoja säilytetään Ellen Kivistö Productionin työtietokoneella ja ulkoisilla kovalevyillä. Tietokoneeseen tallennettu materiaali on suojattu salasanalla. Ulkoiset kovalevyt säilytetään lukitussa tilassa. Varmuuskopiot tallennetaan pilvipalveluun. Pilvipalveluun tallennetut tiedot on suojattu ulkopuoliselta käytöltä – myös lähettämisen ja lataamisen aikana.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja vaatia niihin oikaisua tai täydennystä. Korjaus- tai muutosvaatimukset on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

11. Oikeus vaatia tietojen oikaisua

Katso kohta nro 10.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla asiakkaalla on oikeus vaatia häntä koskevien tietojen poistamista. Vaatimus on esitettävä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.