Villkor

Bokning och avbokning

Genom att betala fotograferingsavgiften godkänner kunden dessa villkor och bokningen träder i kraft.

Fotograferingsavgiften fungerar som bokningsavgift och den innehåller planeringsarbetet som utförs innan fotograferingen, fotograferingstiden samt urvalsgalleriet. Fotograferingsavgiften innehåller ej nedladdningsbara digitala fotografier eller produkter, utan dessa köpes separat.

Kunden har rätt att avboka sin fotografering innan fotograferingsavgiftens förfallodag och få full återbetalning. För avbokning senare än så återbetalas fotograferingsavgiften ej. Utebliven betalning ses ej som avbokning, utan avbokning bör ske via mejl/telefon.

Vid eventuellt förhinder, exempelvis sjukdom, kan en inbokad fotografering flyttas till ett annat datum. Kunden bör meddela fotografen om detta så snart som möjligt.Fotografen har rätt att ej utföra fotograferingen i fall där kunden lämnat fotograferingsavgiften obetald.Ersättning och betaltid

Fotograferingen genomförs enligt prislistan som är i kraft vid bokning. Alla priser är inklusive mervärdesskatt på 24 %.

Fotograferingsavgiften betalas i samband med bokning. Digitala fotografier, produkter, eventuella tillval samt reseersättning betalas efter fotograferingen, innan leverans.

Betalsättet är faktura som skickas via mejl. Betaltiden är 14 dagar om ej annat överenskommits.

Påminnelse för obetald faktura debiteras med 10 € samt dröjsmålsränta. Obetald faktura skickas till indrivning och kunden står för indrivningskostnaderna.

Bildstil och redigering

Kunden har bekantat sig med fotografens bildstil innan bokning. Kunden förstår att olika väder, ljusförhållanden och miljöer påverkar resultatet.

I redigeringen ingår borttagandet av tillfälligheter såsom finnar, myggbett och blåmärken enligt kundens önskemål. Retuschering eller manipulering, exempelvis att göra huden lenare eller ta bort föremål görs ej.

Fotografen levererar färdiga, redigerade fotografier i filformatet JPG. Råfiler eller oredigerade fotografier levereras ej och går ej att köpa.

 Kunden får ej redigera fotografierna på nytt eller lägga på filter vid publicering.

Urvalsgalleri och beställning

Inloggningsuppgifterna till urvalsgalleriet skickas via mejl inom 7 dagar från fotograferingstidpunkten. Urvalsgalleriet är öppet i 7 dagar om ej annat överenskommits. Kunden bör lägga sin beställning inom utsatt tid. Mottagen beställning går ej att ändra eller ångra.

Fotografierna i urvalsgalleriet är ämnade enkom för att göra beställningar. De får ej kopieras eller publiceras.

Produktionstid och leveranssätt

Digitala fotografier levereras via kundens lösenordsskyddade webbgalleri efter mottagen betalning.

Produkter tillverkas efter mottagen betalning och levereras via Posti eller Matkahuolto. Leveranstiden för paket är 2-3 dagar. Fotografen ansvarar ej för förseningar orsakade av ombud.

Användarrätt

Kunden får under obegränsad tid fritt använda levererade fotografier för privat, icke-kommersiellt, bruk. Till detta räknas även kundens familj och vänner.Digitala fotografier som kunden köpt får denne på egen hand framkalla obegränsat antal kopior av. Fotografen ansvarar ej för kvalitén på produkter kunden framkallar på egen hand.Vid publicering på webben bör fotografens namn anges i bildtexten.


Facebook: @Photographer Ellen Kivistö

Instagram: @ellen.kivisto

Kunden får ej använda fotografierna i kommersiellt syfte eller överlåta dem till tredje part, exempelvis sminkös, frisör eller andra företag utan separat avtal. 

Kunden får ej bedriva försäljning av levererade fotografier.

Fotografen erhåller sig rätten att använda en del av fotografierna i sin marknadsföring (webbplats, sociala medier och tryckt material). Om kunden ej godkänner detta bör denne meddela fotografen på förhand. Fotografen kan sälja produkter via webbgalleriets butik enbart till de personer kunden gett inloggningsuppgifterna till.

Säkerhetskopiering

Fotografen har med sig reservkamera, -objektiv, -batterier och -minneskort till fotograferingen som en extra trygghet ifall någon teknisk pryl skulle strula. Fotografen säkerhetskopierar de digitala filerna och sparar dem på extern hårddisk och i molntjänst.

Kundens lösenordsskyddade webbgalleri finns tillgängligt i 12 månader från fotograferingstidpunkten. Fotografen ansvarar för säkerhetskopieringen av de digitala fotografierna under denna tid. Kunden ansvarar själv för nedladdningen av sina digitala fotografier inom utsatt tid. Efter 12 månader tas webbgalleriet bort ur systemet och kunden är därefter själv ansvarig för lagringen av sina digitala fotografier.