Villkor

Dessa villkor gäller parfotografering, gravidfotografering och familjefotografering. Uppdaterat 1.11.2023.

Bokning och avbokning

Genom att betala bokningsavgiften godkänner kunden dessa villkor och bokningen träder i kraft.

Kunden har rätt att avboka sin fotografering innan bokningsavgiftens förfallodag och få full återbetalning. För avbokning senare än så återbetalas bokningsavgiften ej. Utebliven betalning ses ej som avbokning, utan avbokning bör ske via mejl/telefon.

Vid förhinder såsom sjukdom kan en inbokad fotografering flyttas till ett annat datum. Kunden bör meddela fotografen om detta så snart som möjligt.Fotografen har rätt att ej utföra fotograferingen i fall där kunden lämnat bokningsavgiften obetald.Ersättning och betaltid

Fotograferingen genomförs enligt prislistan som är i kraft vid bokning. Alla priser är inklusive mervärdesskatt på 24 %.

Bokningsavgiften betalas i samband med bokning och den dras av slutsumman. Slutsumman samt eventuella tillval betalas efter fotograferingen, innan leverans.

Betalsättet är faktura som skickas via mejl. Betaltiden är 14 dagar om ej annat överenskommits.

Påminnelse för obetald faktura debiteras med 5 € samt dröjsmålsränta. Obetald faktura skickas till indrivning och kunden står för indrivningskostnaderna.

Bildstil och redigering

Kunden har bekantat sig med fotografens bildstil innan bokning. Kunden förstår att olika väder, ljusförhållanden och miljöer påverkar resultatet.

I redigeringen ingår borttagandet av tillfälligheter såsom finnar, myggbett och blåmärken enligt kundens önskemål. Retuschering eller manipulering, exempelvis att göra huden lenare eller ta bort föremål görs ej.

Fotografen levererar redigerade fotografier i filformatet JPG. Råfiler eller oredigerade fotografier levereras ej och går ej att köpa.

 Kunden får ej redigera fotografierna på nytt eller lägga på filter.

Leveranstid och leveranssätt

Digitala fotografier levereras via ett lösenordsskyddat webbgalleri då slutsumman är mottagen. Leveranstiden är vanligtvis 7-14 dagar.

Produkter tillverkas efter mottagen betalning och levereras via Posti eller Matkahuolto. Leveranstiden för paket är 2-3 dagar. Fotografen ansvarar ej för förseningar orsakade av ombud.

Användarrätt

Kunden får under obegränsad tid fritt använda levererade fotografier för privat bruk. Till detta räknas även kundens familj och vänner.

 Kunden får på egen hand framkalla obegränsat antal kopior av sina fotografier. Fotografen ansvarar ej för kvalitén på produkter kunden framkallar på egen hand.Vid publicering på webben bör fotografens namn anges i bildtexten.


Facebook: @Photographer Ellen Kivistö

Instagram: @ellen.kivisto

Kunden får ej använda fotografierna i kommersiellt syfte utan separat avtal. 

Kunden får ej bedriva försäljning av levererade fotografier.

Fotografen erhåller sig rätten att visa upp sina arbeten (portfolio, webbplats, sociala medier), om ej annat överenskommits i samband med bokning/leverans. Fotografen kan sälja produkter via webbgalleriets butik enbart till de personer kunden själv delat sitt webbgalleri med.

Säkerhetskopiering

Fotografen har med sig reservkamera, -objektiv, -batterier och -minneskort till fotograferingen som en extra trygghet ifall någon teknisk pryl skulle strula. Fotografen säkerhetskopierar de digitala filerna och sparar dem på extern hårddisk och i molntjänst.

Kundens lösenordsskyddade webbgalleri finns tillgängligt i 12 månader från fotograferingstidpunkten. Kunden ansvarar för nedladdningen av sina digitala fotografier inom utsatt tid.