Allmänna villkor

Allmänna villkor för porträttfotografering; parfotografering, gravidfotografering och familjefotografering nedan. För bröllopsfotografering skickas ett separat avtal via mejl.

Bokning och avbokning

Bokningen träder i kraft då fotograferingsavgiften är betald.

Vid eventuellt förhinder kan en inbokad porträttfotografering flyttas till ett annat datum. Kunden bör meddela fotografen om detta så snart som möjligt.

Fotograferingsavgiften täcker planeringsarbetet som utförs innan fotograferingen och returneras således ej vid avbokning från kunden sida.

Vid avbokning som sker på fotografens begäran återbetalas hela beloppet omedelbart.

Ersättning och betaltid

Kunden bör innan bokning bekanta sig med kostnaderna för fotograferingstjänsterna och produkterna. Fotograferingsavgiften betalas i samband med bokning. Efter fotograferingen betalar kunden de fysiska produkter och/eller digitala fotografier denne valt ut. Betaltiden är 14 dagar om ej annat överenskommits.

Påminnelse debiteras med 10 € samt dröjsmålsränta. Ej bestridd obetald faktura skickas till indrivning och kunden står för indrivningskostnaderna.

Bildbehandling

Kunden har bekantat sig med fotografens bildspråk innan bokning. Fotografen behandlar råfilerna i datorprogram, en del blir i färg och en del i svartvitt. Slutligen konverteras filerna till filformatet JPG.

I redigeringen ingår borttagandet av tillfälligheter såsom finnar, myggbett och blåmärken enligt kundens önskemål. Retuschering eller manipulering, t.ex. att göra huden mjukare görs ej.

Leveranssätt och -tid

Urvalsgalleri: Inom 7 dagar från fotograferingstidpunkten får kunden inloggningsuppgifter till sitt urvalsgalleri. Urvalsgalleriet är öppet i 7 dagar om ej annat överenskommits. Kunden bör lägga sin beställning inom utsatt tid.

Konstprint och canvastavla: Postas inom 7 dagar efter mottagen betalning.

Album: Postas inom 2-4 veckor efter mottagen betalning. Under de brådaste veckorna innan jul kan leveranstiden vara upp till 6 veckor.

Digitala fotografier: Uppgifterna för nedladdning skickas via mejl inom 4 dagar efter mottagen betalning. Har kunden valt hela galleriet postas alla fotografier på ett usb-minne inom 4 dagar efter mottagen betalning.

Användarrätt

Kunden får under obegränsad tid fritt använda levererade fotografier för privat bruk. Digitala fotografier kunden köpt får denne på egen hand framkalla obegränsat antal kopior av, men kvalitén på dessa produkter ansvarar fotografen ej för. Vid publicering på webben bör fotografens namn anges i bildtexten.

Kunden får ej ändra utseendet på framställt material, t.ex. lägga på filter. Kunden får ej bedriva försäljning av levererade fotografier.

Fotografen erhåller sig rätten att använda en del av fotografierna i sin marknadsföring (webbplats, sociala medier och broschyrer). Om kunden ej godkänner detta bör denne meddela fotografen på förhand.

Fotografen kan sälja produkter (konstprintar, canvastavlor, album m.m.) via webbgalleriets shop enbart till de personer kunden själv gett webbgalleriets inloggningsuppgifter till.

Säkerhetskopiering

Fotografen har med sig reservkamera, -objektiv, -batterier och -minneskort till fotograferingen som en extra trygghet, ifall någon teknisk pryl skulle strula. Fotografen säkerhetskopierar de digitala filerna och sparar dem på både extern hårddisk och i molntjänst.

Lösenordsskyddat webbgalleri med köpta digitala fotografier finns tillgängliga i 6 månader från fotograferingstidpunkten. Fotografen ansvarar för säkerhetskopieringen av de digitala filerna under denna tid. Kunden ansvarar själv för nedladdningen av sina digitala fotografier inom utsatt tid. Efter 6 månader försvinner webbgalleriet automatiskt och kunden är därefter själv ansvarig för lagringen av sina digitala fotografier.